Contact Links Organisatie Steun Stizan Actueel Zelfmeten Homepage
STIZAN is een belangenorganisatie voor en door patiënten die langdurig antistollings-middelen gebruiken. Patiënten die langer dan een half jaar antistollings-middelen gebruiken kunnen na overleg met de trombosedienst kiezen voor zelfmanagement. Met speciale meetapparatuur kan de gebruiker, altijd en overal, de stollingstijd (INR) van het bloed bepalen en de dosering van antistollingsmiddelen aanpassen.
In Nederland komen circa 80.000 patiënten in aanmerking voor zelfmanagement. Gebruikers van antistollingsmiddelen zijn afkomstig uit verschillende patiëntcategorieën. STIZAN zet zich in om de belangen van deze patiënten te verenigen en te behartigen. De zelfmeetapparatuur, toebehoren en training worden inmiddels door alle zorgverzekeraars vergoed.
  • contacten met gebruikers in het buitenland via de ISMAAP, een internationale patiënten-belangenorganisatie voor zelfmanagement van orale antistollingsmiddelen;
  • een aantal deskundige adviseurs ter ondersteuning.
  • Alle (potentiële) gebruikers van zelfmeetapparatuur vertegenwoordigen en hun belangen behartigen door overleg met trombosediensten, medici, zorgverzekeraars, adviesorganen, leveranciers van zelfmeetapparatuur en overheid;
  • Zelfmanagement van antistollingsmiddelen promoten en de beschikbaarheid van zelfmaatapparatuur bevorderen;
  • Gebruikers van zelfmeetapparatuur met elkaar in contact brengen;
  • Informatie verstrekken aan gebruikers en belanghebbenden, via folders, nieuwsbrieven, internet en bijeenkomsten;
  • Ontwikkelingen volgen op het gebied van behandeling met antistollingsmiddelen en zelfmanagement in binnen- en buitenland.